ผลิตภัณฑ์นี้ได้ยื่นจดสิทธิบัตรไว้แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดลอกเลียน ดัดแปลง อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัท มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้

Thai English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player